• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Pagina 3 van 4
Investeren in de natuur is investeren in jezelf

Investeren in de natuur is investeren in jezelf

“Heb jij al eens gehoord van een weeting?” Tjisse Brookman, adviseur natuur en gezondheid, begint direct enthousiast te vertellen. Weeting - een samenvoeging van de Engelse werkwoorden ‘walking’ en ‘meeting’ - is wandelend vergaderen in de buitenlucht. Je volgt een route met vaste punten die jou helpen om het overleg te structureren. Tijdens het wandelen synchroniseren hartslagen en passen. Mensen hebben andere gesprekken met elkaar. Tjisse: “Weeting is een mooi voorbeeld hoe we de natuur niet alleen buiten werktijd een plek kunnen geven in ons dagelijks leven. Maar ook tussen acht uur ‘s morgens en vijf uur ‘s middags. In Nederland zijn verschillende routes uitgezet, misschien is er wel eentje bij jou in de buurt!” Alhoewel we met elkaar spreken via teams is het gesprek meteen goed ‘onderweg’. Tjisse is bestuurslid bij de stichting Nature for Health. De stichting heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van het leven en de leefomgeving door het verbinden van gezondheid en natuur. Daarnaast is hij ook als projectleider betrokken bij de stichting Gezond Natuur Wandelen (GNW). Samen met Magdalena van den Berg, bestuurslid bij GNW, gepromoveerd op onderzoek naar het verband tussen groene woonomgeving en mentale gezondheid en momenteel adviseur gezonde, groene leefomgeving (Beter van Buiten), organiseert Tjisse tijdens het Blue Zone Festival een excursie Gezond Natuur Wandelen.

Verder lezen

Cartesius Utrecht

Cartesius Utrecht

“Ik denk dus ik besta”. Een uitspraak van filosoof René Descartes die zo’n 400 jaar geleden in Utrecht woonde, en naar wie ook een weg genoemd is: de Cartesiusweg. Zijn uitspraak zou ook zo maar aan de basis kunnen hebben gelegen van de nu in ontwikkeling zijnde nieuwe stadswijk Cartesius in Utrecht. Cartesius, geïnspireerd op wetenschappelijke theorie van de Blue Zones, waar nadrukkelijk over is nagedacht vanuit de invalshoek gezondheid. Healthy Urban Living, daar gaat het over, voor mens, flora en fauna.

Verder lezen

Black holes en blue zones

Black holes en blue zones

“Blue zones bestaan overal, niet alleen op de vijf bekende plekken op de wereld”, aldus professor Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde. Hij heeft acht jaar in Denemarken gewoond en gewerkt en is ook daar op zoek gegaan naar blue zones. “Ik heb er twee gevonden. Eentje vlakbij Kopenhagen in een welgestelde wijk. Dat is niet onverwacht. Maar de ander lag juist afgelegen, in een economisch achtergesteld gebied. Heel opmerkelijk. Daaruit kun je concluderen dat geld wel kan helpen, maar geen noodzakelijke voorwaarde is voor het ontstaan van een blue zone.”

Verder lezen

Toekomstbestendig wonen als gemeenschappelijke opgave

Toekomstbestendig wonen als gemeenschappelijke opgave

De community van ZorgSaamWonen bestaat uit verschillende soorten organisaties. Wat deze gemeen hebben is dat zij zich verbonden voelen met het thema wonen en zorg voor vitale én meer kwetsbare mensen in de samenleving. Vanuit de eigen expertise draagt ieder bij aan de maatschappelijke opgaven waarvoor we allen staan. Zoals het faciliteren van het langer thuis wonen van ouderen, het versnellen van de woningbouw en daarmee het passend woningaanbod voor ouderen en het zorgstelsel vitaal houden. Samenwerking in de keten is daarbij hard nodig. Niet alleen tussen organisaties onderling. Maar ook tussen organisaties, belangenbehartigers en bewoners. Rabobank, nieuwe partner van ZorgSaamWonen, onderstreept het belang van samenwerking. We spreken met Suzanne van Hoeve, programmamanager Toekomstbestendig wonen bij de Rabobank, over hun visie op brede welvaart en het creëren van vitale gemeenschappen.

Verder lezen

Blue Zone Festival in de media 

Blue Zone Festival in de media 

Het Blue Zone Festival kwam onlangs voorbij in de media. Op 22 februari verscheen er een artikel over het geheim van de blue zones in de Volkskrant.

Verder lezen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Pagina 3 van 4
Terug naar boven