• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Pagina 1 van 4
Actief faciliteren van de breedte van brede welvaart

Actief faciliteren van de breedte van brede welvaart

Michiel van Willigen is wethouder in Zwolle. Hij is portefeuillehouder voor onder meer de beleidsterreinen gezondheid, sociale basis en jeugd. Zwolle is mede-initiatiefnemer van het Blue Zone Festival. We spreken met Michiel over het belang van gezonde leefomgevingen en de visie en aanpak van Zwolle daarbij. Michiel: “Wij benaderen het thema gezondheid op wijkniveau altijd in combinatie met de thema’s bestaanszekerheid en kansgelijkheid. Wijken verschillen van elkaar, en mensen in die wijken natuurlijk ook. Dus is het van belang om echt te weten wat er in de wijken speelt en leeft. Wijkgericht werken speelt daarin een essentiële rol. Elke twee jaar onderzoeken we uitgebreid hoe het er in wijken aan toe gaat. Dat geeft inzicht in trends die je kunt benutten om focus te leggen op die dingen die aandacht vergen. Dat kan dus betekenen dat we eerste vooral praten over bestaanszekerheid om, uiteindelijk, en mogelijk na allerlei acties, ook vragen over gezondheid zoals overgewicht en beweging aan de orde te laten komen. Doe je dat niet, dan sla je de plank mis”.

Verder lezen

Maatschappelijke wijkbedrijven maken een veerkrachtige Blue Zone

Maatschappelijke wijkbedrijven maken een veerkrachtige Blue Zone

Blue zones intrigeren Patrick Hoogenbosch van Dazo, ontwikkelaar van wijkbedrijven. Al gelooft hij vooral in het aspect van sociale verbinding dat een blue zone mede typeert. “Want dat is precies wat wij hier doen.” Patrick heeft het over zijn organisatie Dazo: Dit Adres Zoekt Ondernemers (ondernemende buurtbewoners). Dazo nodigt bewoners uit om initiatieven te nemen die voor de wijk en wijkbewoners bedoeld zijn en een circulaire inclusieve wij(k)economie realiseren.

Verder lezen

Woongeluk als drijfveer

Woongeluk als drijfveer

Het was logisch om in de voetsporen te treden van zijn vader, die een constructiebureau had. Toch koos Pim van der Ven ervoor zich te richten op het ontwerpen - in plaats van het construeren - van gebouwen. Zijn architectenbureau in Ridderkerk groeide al snel uit tot een bureau met zo’n 40 fte en daarna tot het bekende Rotterdamse architectenbureau Mei architecten en stedenbouwers. Ondanks de groei en het succes, merkte hij op gegeven moment dat het tijd was voor een andere richting.

Verder lezen

Een vitale samenleving begint in de wijk

Een vitale samenleving begint in de wijk

Michel van Schaik werkt bij de Rabobank al meer dan 20 jaar als sectorbankier in de gezondheidszorg. Eind jaren tachtig behaalde hij een Master of Science diploma aan de UCLA School of Public Health in de VS, wat hem aldaar vaak vragen opleverde in de zin van: ‘waarom kom je nou hier naartoe, in Nederland is de zorg toch uitzonderlijk goed?’ En ja, ook nu nog heeft de zorg volgens Michel verschillende positieve kanten. Mensen zijn verplicht verzekerd voor een breed pakket van aanspraken en de zorg is in beginsel   toegankelijk voor iedereen. Rijk en arm. Gezond en minder gezond. Kortom, het principe van solidariteit. Allemaal plussen.

Verder lezen

De waarde van sport en bewegen

De waarde van sport en bewegen

We lezen er regelmatig over. Het belang van sporten en bewegen voor onze gezondheid en welbevinden. Maar wist je ook dat sport en bewegen bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en zorgt voor sociale cohesie in de samenleving? Bewegen en in beweging blijven is een wezenlijk onderdeel van gezond en fijn ouder worden. Vooral het dagelijks bewegen; wandelen, fietsen en ja, zelfs het huishouden doen. Toch bewegen we te weinig. Minder dan de helft van de Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnen, de motorische vaardigheden van kinderen staan onder druk en kwetsbare groepen worstelen met toegang tot passend sport- en beweegaanbod. Aldus het Kenniscentrum Sport & Bewegen. De directe leefomgeving speelt een belangrijke rol. Nodigt die leefomgeving uit om te bewegen? Zijn er voorzieningen waar mensen terecht kunnen? We spreken met Ilja van Holsteijn, manager Waarde van Sport & Bewegen bij het kenniscentrum. Ilja verzorgt tijdens het Blue Zone Festival een sessie over de beweegvriendelijke omgeving.

Verder lezen

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Pagina 1 van 4
Terug naar boven