Zeven vragen aan dr. Michiel Flooren

Zeven vragen aan dr. Michiel Flooren

Zeven vragen aan dr. Michiel Flooren, Emeritus Lector Regio-ontwikkeling - Saxion School of Commerce and Entrepreneurship

Vorig jaar nam hij afscheid als lector bij Saxion. Michiel Flooren verveelt zich geen moment. Aan de keukentafel bloeit hij op als hij vertelt over zijn bijenhobby of het cultuurhistorische landschap. Hij hoeft maar over te steken en hij staat midden in de natuur in Almelo, de plek waar hij onlangs is gaan wonen om dichter bij zijn familie te zijn. Als we door zijn woonkamer lopen vertelt hij over de twee kleine ecosystemen waarin hij kikkers voorziet van het juiste klimaat. Kijkend naar buiten zie ik een oase van bloemen en onderscheidende planten die een samenhangend geheel vormen. Erg indrukwekkend. We stellen hem zeven vragen. 

Hoe kwam het Blue Zone Festival bij jou binnen vanuit je rol als Regio-ontwikkelaar?
“Een boeiend en inspirerend concept, waarbij de verwondering: ‘zou het werken’, mezelf wakker schudt. Het is als het ware een proeftuin waarin mensen nieuwe ontdekkingen kunnen doen. De condities voor de Blue Zone vind ik interessant. Zo gaat het over “hardware” zoals de ecosystemen en de “software” waarmee we de samenleving opbouwen. Bijvoorbeeld door middel van sociale contracten en sociale netwerken.

“Hoe kunnen we mensen verbinden aan de “sense of place, -beloning en -time”. In het heden geven we, mede geïnspireerd door het verleden, zin en betekenis aan morgen. Als je er op die manier naar kijkt, dan kun je van het concept van de blue zones enorm veel leren”.

Zijn er in Twente voorbeelden of plekken die iets in zich hebben van “Blue Zone”?
“In Twente vind ik dat de directe omgeving rond de Kroeseboom op de Fleringer Es.. De biografie van deze plek en bijbehorende storytelling helpt om te ontdekken en te ervaren wat zo’n plek betekent. Het is een zekere gelaagdheid van een plek en als je andere mensen daarin meeneemt ben je een gezegend mens”.

“We kwamen tijdens vakantie heel veel op plekken met een verhaal in Frankrijk en als je uit die dagelijkse rat race stapt dan gaan je zintuigen open staan en ervaar je opeens geuren, kleuren en een ander gevoel. Deze gevoelsbeleving is anders dan in de huidige 24-uurs economie. Plekken van betekenis zijn voor mij de plekken waar ik als het ware vakantie vier, daar sta ik even uit”.

Dus idealiter zouden we een stukje vakantiegevoel terug moeten brengen in onze leefomgeving? Heb je daar ideeën over als regio-ontwikkelaar?
“Evenementen kunnen een interventie zijn waarmee je mensen bewust maakt dat je dat ultieme vakantiegevoel niet alleen elders hoeft te ervaren. Maar dat je mensen ook een gevoel van vakantie kunt geven dichterbij huis. Contact maken met talent en creativiteit van jezelf en anderen is hierbij erg belangrijk. Op die manier creëer je als het ware nieuwe ruimte en die is nodig om op verhaal te komen".

Verder is deze opgave ook typisch iets voor ondernemers en verenigingen. Twente is een regio met veel netwerken en die blijken in Oost-Nederland erg sterk, zoals bleek uit recent onderzoek. Dit zorgt voor een sociaal vangnet en het welbevinden van mensen wordt hierdoor ook sterk beïnvloed. Twente heeft wat mij betreft de potentie om een Blue Zone te worden als je kijkt naar de sociale structuren die hier nog steeds levendig zijn en de omgevingskwaliteiten.

Verder ben ik naast natuur ook een erfgoed man. Als je emotie verbindt aan erfgoed wordt het erfgoud. Verhalen helpen hierbij. Hoe kun je mensen raken door verhalen die betekenisvol zijn en die mensen verbindt?”.

Hocus Pocus naar Hocus Focus, waarom dit onderwerp?
“Ik wil graag mensen helpen om kansen te zien en te benutten en om in de veelvoud aan informatie mensen hoop te geven en te inspireren in de oriëntatie naar betekenisgeving. Vanuit een ondernemende visie hoop ik dat bezinnen, kansen zien, kansen benutten leidt tot waardecreatie en -realisatie voor iedereen. Dat verlangt focus en het maken van keuzes. We hebben elkaar daarvoor nodig. En daarvoor biedt het Blue Zone Festival een uitdagend en gevarieerd programma en publiek.

Wat is volgens jou de grootste uitdaging?
Binnen de thematiek van de Blue Zone staat het sociaal contract veel op de voorgrond. Terwijl de geografische factoren en “sense of place” ook heel belangrijk zijn. Waarom zijn deze “plekken van verlangen” waar je naar toe wilt (denk aan vakanties of de plek waar je je partner ten huwelijk hebt gevraagd) zo belangrijk? Dat vind ik interessant. De omgevingsfactoren die van invloed zijn op je welbevinden en wellevendheid. Waartoe heb je je te verhouden? Ze vormen als het ware de bron waaraan wij betekenis geven. Wat kunnen we leren van de bepalende omgevingsfactoren uit de bekende blue zones en hoe kunnen deze kennis benutten in onze regionale leefomgeving.

En kijkend door de bril van een ondernemer?
Het kunnen bijvoorbeeld ook vestigingsfactoren zijn voor een bedrijf. Waarom begin ik hier een vakantiepark of een hightech startup. Het “wat”, “waar” en “waarom daar” speelt vanuit economisch perspectief een belangrijke rol. Factoren als geluk en gezelligheid zijn daarbij, naast geld, ook belangrijk.

Laatste vraag: tegenwoordig heb je allemaal AI tools die regio’s ontwikkelen, hoe kijk jij daar tegen aan?
Ik ben een enorm voorstander van de creativiteit van de geest en dat begint bij jezelf. En niet bij het parasiteren bij een ander in den beginne. Ik ben positief kritisch over AI. Gebruik het om je eigen ideeën te verrijken en te verbinden in plaats van louter kopieergedrag. Creëer voor jezelf een gezonde relatie met AI, dat zou mijn advies zijn voor de wereld.

Op 20 juni geeft Michiel Flooren de lezing 'Van hocus pocus naar hocus focus'. Lees meer over deze lezing. 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven