Ben jij al bekend met de Blue Zones? Wat je antwoord ook is, wij zijn van mening dat we hier veel van kunnen en moeten kunnen leren. Op 20 juni vindt het Blue Zone Festival plaats in Zwolle. Het belooft een informatieve en inspiratievolle dag te worden met het brede programma dat je helemaal zelf kunt samenstellen naar jouw wensen. 

Waarom het Blue Zone Festival?

  • We zien dat de woningmarkt op slot zit. Zeker voor jongeren en ouderen is het haast niet mogelijk om aan een voor hen aantrekkelijke of betaalbare woning te komen.
  • We zien ook dat de arbeidsmarkt in welzijn en zorg onder enorme druk staat. Personeel loopt weg, en het is maar de vraag of er de komende jaren voldoende handjes zijn om onze vergrijzende samenleving te kunnen helpen met hun zorgvraag. Eigenlijk weten we al wel dat dat niet zal lukken. Wie ervaart niet nu al lange wachttijden en wachtlijsten?
  • En dan hebben we ook nog te maken met een enorme eenzaamheid. Meer dan 40% van de mensen, jong en oud, geeft aan vaak eenzaam te zijn. Daarmee doen ze ongewild zichzelf en de samenleving tekort. Nog afgezien van de kosten die hiermee gemoeid zijn, is dit een zeer ongewenste situatie.
  • Wanneer we onze maatschappelijke en ruimtelijke opgaven vaker beschouwen vanuit elementen als sociale interactie, gezonde voeding, beweging en verbondenheid met de natuur zal de zorgvraag nadrukkelijk afnemen. Deze elementen zouden standaard moeten landen in gebiedsontwikkelingen en bredere beleidskaders zoals omgevingsvisies.
  • En met aantrekkelijke en gezonde omgevingen geven we ook een boost aan de doorstroming.

De genoemde elementen zijn niet toevallig de elementen die ook ten grondslag liggen van de Blue Zones. Daarvan zijn er in de wereld een paar, plekken waar mensen significant ouder en gezonder ouder worden. Daar kunnen we van leren. Daar zouden we van moeten willen leren. Om de inzichten vanuit de Blue Zones te delen, organiseren we het Blue Zone Festival. Het eerste Blue Zone Festival vindt plaats in Zwolle. Het festival is gericht op enerzijds het inspireren van de deelnemers, en anderzijds op het inzichtelijk maken van de hoe-vraag. Hoe werken we aan zo’n gezonde leefomgeving? Hoe realiseren we sociale interactie? En meer. Vanuit dit perspectief is tegelijkertijd samenwerken en integraliteit de insteek. Het festival beoogt de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven breed en discipline-overstijgend te benaderen. 

De sessies die je kan verwachten

Tijdens het Blue Zone Festival worden er verschillende soorten sessies gegeven. We zetten ze graag voor je op een rijtje:

Keynote | Een keynote is een lezing van één van onze keynote sprekers. De drie vooraanstaande keynote sprekers van het Blue Zone Festival zijn Michel Poulain, Erkki Vartiainen en Rudi Westendorp. Verwacht boeiende lezingen die de belangrijkste aspecten van de Blue Zones belichten op basis van onderzoeken en analyses. 

Masterclass | Aan de hand van een expert word je meegenomen in de thema's rondom de principes van de Blue Zones.  

Lezing | Krijg bij een lezing inzicht in een belangrijk thema. Na afloop heb je de gelegenheid om vragen te stellen aan de spreker. 

Inspiratiesessie | Ontdek inspirerende projecten en thema's tijdens de inspiratiesessies. Na de presentatie kun je vragen stellen en meer te weten komen over de achterliggende ideeën en uitdagingen.  

Workshop | Creatief aan de slag gaan, kan tijdens de workshops. Na de introductie van de workshopbegeleider, is het tijd om de handen uit de mouwen te steken.  

Excursie & Beleving | Tijdens het Blue Zone Festival krijg je ook de kans om te beleven en te ervaren. Afhankelijk van het thema, kan je bekijken hoe iets in de praktijk is. Zo kan je bijvoorbeeld een bezoekje brengen aan het Engelse Werk in Zwolle. 

Positieve gezondheid

Het Blue Zone Festival is ook een plek om meerdere initiatieven en concepten samen te brengen. Een belangrijke invalshoek is ook die van positieve gezondheid, een visie op gezondheid die enkele jaren geleden door Machteld Huber is geïnitieerd.

Positieve gezondheid gaat uit van zes dimensies (lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren). Deze worden zichtbaar gemaakt in een “spinnenwebmodel” dat als handvat dient om een eigen koers in gezond en langer leven te bepalen. De zes dimensies in het model van positieve gezondheid komen in grote lijnen overeen met de invalshoeken in de Blue Zones: sociale interactie, gezonde voeding, beweging, een levensdoel en natuur(beleving). Verkennend onderzoek in 2017 toonde al aan dat ruim 70% van de Nederlandse bevolking achter het concept van positieve gezondheid staat en ook graag zo benaderd wil worden. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat positieve gezondheid een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van Blue Zones in Nederland. Zowel het thema Blue Zone als positieve gezondheid zijn gebaat bij een goede uitwisseling van informatie vanuit verschillende partijen (waaronder overheden en zorginstanties). Dat draagt bij aan de bewustwording in de eigen regie en het gelukkiger gezond oud worden. Het Blue Zone festival nodigt hiertoe uit en jaagt het anders kijken naar gezonder en gelukkiger leven op een inspirerende manier aan.

  Bekijk het programma 

Terug naar boven