Op donderdag 20 juni vindt de 1e editie plaats van het Blue Zone Festival. Alle facetten van de Blue Zones komen aan bod in het afwisselende programma van deze dag. Door de vele verschillende elementen kan je jouw dag helemaal zelf samenstellen. 

Houd deze website in de gaten voor het programma. Let op: tijden zijn nog onder voorbehoud.

Filter

Filters verwijderen (reset)
 

 •  

  We heten iedereen van harte welkom tijdens de spectaculaire opening!

  20240620algemeen,
 •  

  Gedurende de hele dag kan je terecht in de lounge!

  20240620algemeen,
 • Ilja van Holsteijn
   

  Sport en bewegen is een wezenlijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Een omgeving die uitnodigt om te sporten, spelen, bewegen en ontmoeten draagt daaraan bij. Waarom is een beweegvriendelijke omgeving belangrijk en hoe zorg je dat de beweegvriendelijke omgeving wordt meegenomen in gebiedsontwikkelingen en in de instrumenten van de Omgevingswet? Tijdens deze sessie krijg je inzicht in de bouwstenen van een beweegvriendelijke omgeving en een aantal praktische tools om in jouw gemeente of bij jouw projecten met sport en bewegen in de gezonde leefomgeving aan de slag te gaan.

   Thema: Bewegen

  20240620lezing-1,
 • Michel Poulain
   

  A Longevity Blue Zone (BZ) is a delimited area where the population born in this place is proved to live significantly longer compared to populations elsewhere in the same country. It is basically a demographic concept and the first step for identifying a BZ is the validation of the age of the oldest olds to assess the level of population longevity. The BZ is an area where the population shares the same lifestyle and environment so that the BZ will bring the best opportunity to search for potential longevity determinants.

  In the search for areas of very high survival, data quality is essential. All administrative and demographic data should be accurately verified, without detecting errors, such as omissions or age exaggeration to testify to the exceptional survival of the population and attest the status of Longevity Blue Zone. To date, the Nicoya peninsula (Costa Rica), the islands of Okinawa (Japan), Sardinia (Italy), and Ikaria (Greece) are the validated Blue Zones with the newly validated one, Martinique. More about them and the on-going scientific investigations that are close to the interest of the lifestyle medicine can be found in the following website https://longevitybluezone.com.

  20240620keynote,
 • Carolien Vlaar
   

  De inspiratiesessie belicht de ontwikkeling van Cartesius in Utrecht, een vooruitstrevende stadswijk geïnspireerd op de Blue Zones. Met focus op Healthy Urban Living integreert het project zowel fysieke als sociale aspecten, zoals mobiliteit, milieu, gemeenschapszin en gezondheid. Voorbeelden van implementaties, zoals groene ruimtes, ontmoetingsplekken en dierenverblijven, tonen de praktische toepassing van deze benadering in de wijk.

  20240620overig,
 • Hans Jung
   

  Tijdens de sessie zal ik de principes van de Blue Zone presenteren als een verbindend thema voor Landgoed Haarendael. Dit sluit naadloos aan bij het groeiende belang van brede welvaart en positieve gezondheid in onze samenleving. Ik zal een verband leggen tussen de aspecten van een Blue Zone en hoe we deze integreren in ons plan voor Haarendael. Principes zoals natuurlijk bewegen, inclusiviteit, stress minimaliseren en sterke sociale banden zullen worden benadrukt. Haarendael biedt niet alleen huisvesting, maar ook ontmoetingen, zorg voor anderen en bijdragen aan de samenleving, met nabuurschap en zorg voor het landgoed als natuurlijke elementen. Het doel is niet alleen preventie, maar vooral het bevorderen van gezondheid. 

   Thema: Wonen

  20240620overig,
 • Dort SpieringsWerner Rutjes
   

  Hoe verder met de geleerde lessen uit onze studiereis Japan 2023? Bijvoorbeeld via BuurtSaam in de Nijmeegense Hazenkamp?

  Dort Spierings vertelt over hoe we uit de lessen uit Japan ten aanzien van demografie, zorgvraag, beroepsbevolking kunnen leren voor de regio. 

  Werner Rutjes laat zien hoe dat voor de wijk Hazenkamp in Nijmegen nu concreet wordt ingezet met behulp van een subsidie van de provincie Gelderland in combinatie met deelname van landelijke project BuurtSaam (van Platform 31 en College van Rijksadviseurs ), inwoners en lokale samenwerkingspartners. Doelstellingen hierbinnen zijn:  

  1. Versterken van de sociale lokale verbinding vanuit de ABCD methodiek 
  2. Inventariseren en organiseren gericht op bewegen, ontmoeten en samenzijn & 
  3. Onderzoek en implementatie “huiskamer” van de wijk. 
  20240620workshop,
 • Ingeborg van der Oord
   

  Age-friendly gemeenschappen waarin burgers prettig samenleven en voor elkaar zorgen, met  professionals en vrijwilligers als ondersteuning, is het toekomstbeeld. Wat werkt om deze Blue zone gemeenschappen te laten groeien en bloeien? In participatieve actieonderzoeken ontdekten we 5 belangrijke mechanismen: 1)  denken vanuit een eco-systeem benadering; 2) wicked skills van betrokkenen; 3) proces-gestuurd werken met brede mix aan perspectieven en krachten; 4) faciliteren om samen te leren, en 5) senioren als gelijkwaardige (gespreks)partner. In deze sessie worden 5 mechanismen met interactieve werkvormen herkenbaar gemaakt en aangevuld met voorbeelden waarin het wel en niet gelukt is een blue zone gemeenschap te creëren.

   Thema: Welzijn & Gezondheid

  20240620workshop,
 • Bart van Elden
   

  We willen laten zien dat gezonde voeding snel, gemakkelijk en leuk is om te groeien. We gebruiken daarbij een growkit als voorbeeld, deze kunnen mensen in hun vensterbank hebben staan om de producten vanuit te groeien. Wij doen dit op grotere schaal, maar het systeem, de tijd en liefde voor het product zijn nagenoeg hetzelfde. Wij zien dat voor kwalitatieve biologische producten de omstandigheden van belang zijn om het aller beste product te krijgen. Zo moet je letten op uren zon, kwaliteit grond, kwaliteit van het gebruikte zaad en water op gezette tijden. Geef je het teveel water, licht of verkeerde combinatie aarde. Dan zal het niet eens ontkiemen.

  Wij willen met onze sessie mensen bewust maken van de natuurlijke gang van zaken. Zodat iedereen ook thuis de in de vensterbank hoogwaardige kwaliteit microgroentes zou kunnen verbouwen. Deze producten hebben door hun groeiperiode, liefde en aarde alle voedingstoffen kunnen opnemen, om uiteindelijk super gezond te zijn om te eten. We zullen vertellen over grond, over onze techniek om de zaadjes uit te laten groeien en wat we doen om ze zo gelukkig mogelijk te krijgen en uit te groeien tot natuurlijke voedingssupplementen. Deze hoeven namelijk niet apart gekocht te worden. In je vensterbank is al genoeg ruimte om je hele gezin van te kunnen voorzien.

  We zullen nog even wat dieper ingaan op de concentratie van voedingswaarden ten opzichte van de volwassen plantsoorten. En zullen als voorbeeld de broccoli gebruiken. Verder laten we zien hoe wij als Lytse Griente een gesloten cirkel gebruiken bij het produceren, leveren, terugkrijg en hergebruiken bij onze producten. We zullen afsluiten met een kleine demonstratie over hoe je onze producten het beste toepast in je dagelijkse etenspatroon. Met een hapje!

   Thema: voeding

  20240620beleving-excursie,
 • Tjisse Brookman
   

  Gezond Natuur wandelen richt zich op het aanbieden van laagdrempelige wekelijkse gratis natuur wandelingen van een uur aan zoveel mogelijk minder actieve volwassenen en mensen die eenzaam zijn met na afloop koffiedrinken voor wie dat wil. Iedereen is welkom. Vrijwillige begeleiders verzorgen de wandelingen die het hele jaar doorgaan. Dus ook in de zomer als het sociale netwerk stilvalt, maar ook in de herfst en de winter want juist dan is het belangrijk om naar buiten te blijven gaan en weerstand op te bouwen. De wandelingen kennen verschillende doelen: beweging, sociaal contact én natuurbeleving in de directe woon/leefomgeving. In Overijssel zijn er Gezond Natuur Wandelingen in Ommen, Deventer, Oldenzaal en Raalte.

    Thema: Natuur & Bewegen

  20240620beleving-excursie,
 • Monique van Bruggen-Rufi
   

  Hou je van muziek en vind je het leuk om op muziek te bewegen en tegelijkertijd je hersenen te laten kraken? Dan is deze workshop echt iets voor jou. De deelnemers zullen in deze workshop de kracht van muziek aan den lijve ondervinden. Na een uitgebreide uitleg over het werkingsmechanisme van muziek in onze hersenen wordt de theorie direct gekoppeld aan de praktijk en word je letterlijk in beweging gebracht. Voetjes van de vloer en hersengymnastiek ten top! Je hoeft voor deze workshop niet muzikaal te zijn, er wordt niet zelf gemusiceerd. 

    Thema: Zingeving & Sociale Interactie

  20240620workshop,
 • Sandra van Hogen-Koster
   

  Binnen het L.INT lectoraat Positieve Gezondheid, Leefstijl en Leiderschap is een cardiologische patiëntenreis uitgevoerd met aandacht voor leefstijl en eigen regie. Tijdens de lezing zal worden ingegaan op de bevindingen van deze patiëntenreis. Het belang van eigen regie en duurzame gedragsverandering is een van de belangrijke uitkomsten. 

   Thema: Gezondheid & Welzijn

  20240620lezing-1,
 • Rudi Westendorp
   

  Black holes en blue zones
  Blue zones zijn volgens professor Westendorp niet voor de eeuwigheid. Ze komen en gaan. Hij ziet een blue zone vooral als een sociaal construct dat mensen met elkaar teweegbrengen. In zijn lezing gaat hij in op het fenomeen blue zones, vertelt over de twee blue zones die hij in Denemarken aantrof. Voort licht hij toe dat je moet voorkomen dat je in een black hole terecht komt en maar beter kunt bouwen aan een blue zone.

  20240620keynote,
 • Anne van Grinsven
   

  Woonzorg Nederland – met ruim 40.000 woningen de grootste seniorenhuisvester van het land -wil kleur geven aan het wonen voor senioren. Een fijne woning in een omgeving die uitnodigt tot ontmoeten vormt de basis voor ‘woongeluk’. De kennis uit de Blue Zones vormt een bron van inspiratie. Die is benut bij de uitwerking van vijf onderscheidende woonvormen, waarin senioren samen zelfstandig kunnen wonen. Anne van Grinsven laat zien op welke manier Woonzorg Nederland samen met huurders en partners handen en voeten geeft aan levendige woongemeenschappen en zorgzame buurten. En waar kansen liggen vanuit de ervaringen in de Blue Zones.

  20240620lezing-1,
 • Karin Leferink
   

  Karin neemt u mee in haar dagelijks werk als bestuurder. Op welke wijze beinvloed je processen waar je primair niet overgaat of perse verstand van hebt. Bijvoorbeeld als het gaat over (sneller) bouwen voor ouderen, al dan niet met een zorgvraag. Of over digitalisering en gegevensuitwisseling waardoor de schaarser wordende professional zich bezig kan houden met de taken die het meest toegevoegde waarde hebben als dit door een persoon wordt gedaan.
  De conceptontwikkeling HBS Kampen (zowel vastgoed als zorg) komt langs, als ook de regionale samenwerking tussen zorg, welzijnspartijen en de gemeenten.

    Thema: Wonen & Zorg

  20240620lezing-1,
 • Patrick Meijers
   

   Thema: Wonen

  In de inspiratie sessie neemt Patrick Meijers u mee in Together, de duurzame missie van Orange Architects, de kracht van Concept & Craft en de uitwerking daarvan in de stedelijke collectieve Woonlandschappen van Jonas (Amsterdam), ZoHo (Rotterdam), Dennenheuvel (Bloemendaal) en Wärtz (Zwolle).

  20240620overig,
 • Joël Kruisselbrink
   

  Hoe krijg je inactieve ouderen in beweging? Bewegingsagoog Joël ziet als geen ander wat de kracht is van recreatief gericht bewegen. Hij probeert af te wijken van de gebaande paden en zoekt naar verrassende en originele oefeningen met simpele materialen die iedereen wel in huis heeft. Wat blijkt, je hebt niet veel nodig om een bewegingsoefening krachtig te maken!

   Thema: Bewegen

  20240620workshop,
 • Henk HiemstraEvert Aldewereld
   

  ChiWalking, wandelen met de kracht van ontspanning, de wandeltechniek zoals de natuur het bedoeld heeft.

  Wandelen is een ideale manier om aan je gezondheid te werken, het is laagdrempelig en kan overal en altijd worden gedaan. Ook als je last hebt van knie-, heup- of onderrugpijn, is het belangrijk om in beweging te blijven. ChiWalking kan daarbij helpen en legt de basis voor een lang, gezond leven. Je loopt gemakkelijker, soepeler en geniet nog meer van elke stap. Ontdek zelf de kracht van ontspanning en bevorder met ChiWalking zowel je fysieke als mentale gezondheid
  Kom naar de workshop ChiWalking. Zet samen met instructeurs Henk en Evert je eerste stappen in de wereld van ChiWalking.

   Thema: Bewegen

  20240620beleving-excursie,
 • Anja Machielse
   

  Anja Machielse gaat in op de belangrijke rol van de woon- en leefomstandigheden voor het welzijn en de gezondheid van ouderen. Vooral de sociale aspecten van de woonomgeving zijn cruciaal. Voelen mensen zich thuis in de omgeving, kennen ze elkaar en zijn ze bereid iets voor elkaar te doen? Anja Machielse legt uit aan welke voorwaarden een vitale, zorgzame woonomgeving moet voldoen en wat er voor nodig is om dat te realiseren.  Daarna volgt een interactieve sessie waarin deelnemers met elkaar in gesprek gaan over manieren om de sociale kwaliteit van het wonen te versterken. 

   Thema: Zingeving & Wonen

  20240620de-lounge,
 • Pim van der VenAlex Sievers
   

  We hebben andere woonconcepten nodig. Niet alleen qua ontwerp maar ook in financiering, gericht op eigenaarschap van bewoners, anders in sociale interactie, gericht op gezondheid en minder anoniem.

   Thema: Wonen

  20240620lezing-1,
 • Jelmer Hoogzaad
   

  Binnen deze sessie bewandelen het pad van de mensheid en maken we onderscheid tussen wat ons is gegeven, en wat wijzelf met onze voorouders hebben gecreëerd. Het doel is om vanuit onze eigen waarden en verlangens onze omgeving opnieuw in te richten.

  Centraal staat het ontwerp-beginsel; eerst de vraag welke materiele behoeften we werkelijk hebben, en dan hoe onze omgeving, en het systeem waar we onderdeel van zijn, in die behoeften kan voorzien.

   Thema: Ruimte

  20240620workshop,
 • René MiddelkoopAngelique SchuitemakerKoen Post
   

  Opgedane ervaringen en concretisering van “ontwerpuitgangspunten Positieve Gezondheid” tijdens het ontwerpproces De Olmenhof te Amstelveen

  De inspiratiesessie wordt ingeleid met een kort filmpje van Marco van Es van Bac2nature. Hij heeft vanuit biomedisch oogpunt onderzocht waarom mensen in de blauwe zones gezonder ouder worden. Gezonder door rijke biodiversiteit, om én in ons.

  Angelique vertelt over haar ervaringen met het in de praktijk brengen van een bredere kijk op gezondheid; Positieve Gezondheid. Waarbij de focus ligt op het vergroten van de veerkracht van mensen en op wat hun leven betekenisvol maakt. Ze deelt niet alleen haar successen, maar ook de lessen die ze heeft geleerd. Haar verhaal is een bron van motivatie voor iedereen die zich inzet voor het verbeteren van onze samenleving, met name op het gebied van gezondheid en welzijn.

  René en Koen vertellen over hoe gezonde leefomgevingen realiteit kunnen worden binnen de financiële kaders waarin zorgorganisaties zich bewegen. Met bijzondere aandacht voor de opgedane ervaringen tijdens het ontwerpproces van een zorgvoorziening te Amstelveen. De ontwerpuitgangspunten van positieve gezondheid vormden de rode draad tijdens de diverse overleggen. Welke discussies leverde dit op en welke keuzes zijn hierbij gemaakt.

  20240620overig,
 • Esther Goedvolk
   

  Mijn leven getuigt van de helende kracht van muziek. Een bron van energie die me door de donkerste momenten heeft geleid. In mijn ouderlijk huis stond er altijd muziek aan. Door mijn muziekkennis werd ik DJ in de jaren ’80. Na medische ellende in 2013 en na jarenlange revalidatie ben ik hersteld en ik wilde toen weer aan de slag. Ik dacht: ‘wanneer was ik blij?’ Dat was toen in de club! Met plezier vertel ik over mijn herstelproces maar ook hoe ik weer in de DJ Booth terecht ben gekomen. Mijn artiestennaam is DJ Je Moeder. Spoiler: mindset is key!

  20240620lezing-1,
 • Pim van der Ven
   

  Geluk en gezondheid in de gebouwde omgeving: Hoe neem je dat mee in het ontwerp van nieuwe (en bestaande) vastgoedprojecten?  

  In de interactieve sessie ‘Geluk en Gezondheid in de Gebouwde Omgeving’ vertelt Pim over zijn inzichten uit literatuuronderzoek en vanuit het vakgebied omgevingspsychologie. Deelnemers maken kennis met het door hem ontwikkelde Programma van Eisen voor Geluk & Gezondheid en gaan hier in groepjes zelf mee aan de slag, aan de hand van een voorbeeldproject. Hiermee krijgen deelnemers waardevolle en praktisch toepasbare handvatten om ook in hun eigen werk de vertaalslag te kunnen maken naar woningen en buurten die woongeluk bevorderen. 

   Thema: Wonen

  20240620workshop,
 • Michiel Flooren
   

  Van hocus pocus naar hocus focus: over het (h)erkennen en benutten van gunstige condities voor regionale ontwikkeling.

  Het vinden en benutten van kansen voor regionale vraagstukken en het creëren van waarde met vernieuwende oplossingen voor morgen begint bij het (h)erkennen van de regionale identiteit en het ontrafelen van gunstige condities. Op welke manier worden deze condities beïnvloed door sense of place & time en hoe raken mensen en organisaties hiermee verbonden? Omgevingswaarden, natuur en cultureel erfgoed spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe kunnen organisaties in zogenaamde dunne en dikke regio’s krachtig inspelen op veranderingen zoals verbetering van de brede welvaart met een gezamenlijke ontwikkelingsagenda? Wat kunnen we hierbij leren van blue zones?

    Thema: Sociale Interactie & Ruimte

  20240620lezing-1,
 • Annelies van der Nagel
   

  Mooi als je directe woonomgeving je stimuleert om fysiek én geestelijk gezond te blijven. Dit is niet alleen een maatschappelijke noodzaak, maar nadrukkelijk ook een wens van de woonconsument. Steeds vaker verlangen mensen naar een kleinschalig buurtje waar men elkaar kent, naar elkaar omziet en ook samen verantwoordelijkheden draagt. “Groen, gezond, gastvrij!” In deze sessie laten we een aantal inspirerende voorbeelden de revue passeren waarin de woonomgeving ook een gezonde leefomgeving is. Daarnaast gaan we in op het principe ‘ontwikkelen vanuit kernwaarden’, als kapstok voor trotse, betrokken en onderscheidende buurtjes waar je nog lang en gelukkig woont.

    Thema: Ruimte & Wonen

  20240620overig,
 • Dort SpieringsHiroko MizumuraWendy Kemper
   

  Wendy Kemper en Dort Spierings nemen je mee in de inspirerende cultuur en maatschappij van Japan en hoe daar wordt ingespeeld om gezondere leefomgevingen, die daarmee voor hun vergrijzing en krimp oplossingen aandragen. Prof. Mizumura is online aanwezig om dit te illustreren en te reageren op vragen uit de zaal. 

  20240620overig,
 • Monique van Bruggen-Rufi
   

  Hou je van zingen en heb je altijd al eens in een koor willen zingen, of is dit dagelijkse kost voor jou? Of wil je eens helemaal uit je comfortzone treden? Doe dan mee aan deze “Beleving”. Wat kun je verwachten? Er wordt een lied aangeleerd op een bestaande melodie die iedereen kent. In dit lied wordt de visie van het hele Blue Zone-fenomeen bezongen. Het traditionele lied ondergaat echter een ware metamorfose en wordt in een heel hip jasje gestoken. Op een Gospel-achtige manier wordt het lied vervolgens aan het einde van het festival ten gehore gebracht. JE HEBT GEEN ZANGERVARING NODIG, en je zangkwaliteiten zijn ook goed genoeg zoals ze zijn!

    Thema: Sociale Intearctie & Zingeving

  20240620beleving-excursie,
 • Albert Vlemmix
   

  Community Care is een volledig nieuw zorgmodel voor de psychogeriatrische cliënt, grotendeels op het snijvlak van wijkverpleging en intramurale zorg, als antwoord op transitievraagstukken in de ouderenzorg. Een hoofdrol heeft de leefcoach voor ouderen die doorzettingsmacht heeft over de domeinen van WLZ/WMO/ZVW. In 2018 is een proeflocatie opgestart voor het nieuwe zorgconcept en de bijbehorende financiering (Domeinoverstijgende Samenwerking). Wetenschappelijk onderzoek laat zeer goede resultaten op kwaliteit van zorg en grote besparingen in de WLZ zien. In de WOZO-plannen van VWS wordt dit project als een voorbeeld van nieuwe ouderenzorg benoemd. Wetgeving is in de maak om dit concept als een regulier zorgvorm in te voeren.

   Thema: Zorg

  20240620lezing-1,
 • Erkki Vartiainen
   

  From a red zone towards the blue zone: Coronary mortality has redused 84% by a community based prenention program in North Karelia, Finland

  Finland in the 1960s, and especially North Karelia in the eastern part of the country, had the highest cardiovascular mortality in the world. The North Karelia Project was started as a comprehensive preventive program. Cholesterol level reduced from 6.92 to 5.46 (21%). Saturated fats reduced from 20% of energy intake to 12-14%. Mean systolic blood pressure reduced from 148 mmHg to 135 mmHg in men and from 153 mmHg to 129 mmHg in women. Salt intakes reduce from 14 grams to 9 grams in men and from 11 grams to 7 grams in women. Smoking decline from 52% to 25% in men. Cardiovascular mortality declined 84%, 2/3 of the declined mortality was explained by risk factor decline and 1/3 by improvement in medical care.

  20240620keynote,
 • Vincent Luyendijk
   

  Vincent Luyendijk deelt zijn visie op duurzame en gezonde leefomgeving. Hij zoomt in op de rol van de openbare ruimte, sport en bewegen, mobiliteit, groen en klimaat. In een continue slag om de ruimte moeten we elkaar blijven opzoeken. Domeinoverstijgend samenwerken leidt tot onvoorziene kansen voor meer gezondheid. Een omgeving die uitnodigt tot gezonder leven. Dat vergt het spreken van elkaars taal, het zien van elkaars uitdagingen en het vinden van gezamenlijke toekomstperspectieven. We maken een inspiratiereis langs binnen- en buitenlandse voorbeelden en vinden aanknopingspunten, nieuwe perspectieven en bouwstenen voor de toekomst. ‘Je bent namelijk niet van de afdeling sport, de afdeling klimaat of de afdeling zorg. We zijn allemaal van de afdeling Gezond en Gelukkig Leven’.

   Thema: Gezondheid & Welzijn

  20240620de-lounge,
 • Marleen JansenNicole Rommens
   

  Valongevallen zijn een groeiend probleem. Een valongeval heeft een grote impact op het dagelijks leven van ouderen. Hun zelfredzaamheid vermindert en daarmee hun kwaliteit van leven. Ook kunnen mensen na een val vaak minder lang thuis wonen.  

  Dit alles terwijl valongevallen voor een groot deel zijn te voorkomen door middel van valpreventie. De Noord-Limburgse gemeenten bieden daarom samen met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en investeerders Stevig Staan aan.  

  Tijdens de sessie komt de samenwerking tussen 7 gemeentes en partners, de communicatie met de doelgroep, de werkwijze bij de valinterventie, de financiering en de resultaten van de eerste anderhalf jaar aan bod.  

  20240620overig,
 • Jan Luursema
   

  Ontdek de geheimen van Sardinië, de thuisbasis van één van de vijf Blue Zones, waar mensen opmerkelijk lang leven en gedijen. In deze sessie een verslag van een inspirerende studiereis die Jan Luursema heeft gemaakt. Hij dook in de levensstijl  en fascinerende cultuur van de lokale bevolking en leerde over hun leefwijze. Ook maakt hij u deelgenoot van betekenisvolle ontmoetingen en het lokale eten. Laat je inspireren door de unieke aspecten van Sardinië die bijdragen aan een lang en gelukkig leven. Hoe kunnen we de lessen toepassen in de (gebouwde) leefomgeving in Nederland? Hoe kun je hier morgen aan bijdragen? 

   Thema: Sociale interactie

  20240620workshop,
 • Joke J. Harmsen
   

  Ons leven speelt zich af tussen heimwee naar het vertrouwde en een verlangen naar het onbekende. We willen ons geborgen weten en we dromen van een elders. We zijn op zoek naar een plek die ons beschermt en bijeenhoudt, en we worden voortgedreven door een verlangen naar de verte. In deze workshop belicht Joke Hermsen vanuit verschillende perspectieven de vraag waar we thuis zijn in de wereld. 

  20240620workshop,
 •  

  Op 19 juni worden de winnaars van de Blue Zone Festival Award bekendgemaakt. Ben je benieuwd naar de verhalen van de genomineerden? Je hoort er tijdens deze sessie alles over!

  20240620algemeen,
 • Patrick Hoogenbosch
   

  Welkom bij de sessie over deBlauweWij(k)Economie in het bruisende Spijkerkwartier van Arnhem! Dit platform, gedreven door bewoners zoals jij, werkt samen met de gemeente en andere partners om een duurzaam en toekomstbestendig Spijkerkwartier te realiseren. Ontdek hoe onze integrale aanpak een circulaire en inclusieve wij(k)economie creëert die de uitdagingen van deze tijd aanpakt.

  Hoe kunnen we samen als collectief werken aan sociale cohesie en meervoudige waardecreatie? In onze broedplaats Dazo laten we al zien hoe een fysiek platform iedereen uitnodigt om deel te nemen en bij te dragen aan een veerkrachtige wijk. Doe mee en ontdek het geheim van een langer, sociaal verbonden leven! Samen een veerkrachtige wijk creëren, voorbereid op de toekomst.

  20240620overig,
 • Dieger ten Berge
   

  Vitaal Vechtdal is een regionaal initiatief voor een gezonde en actieve regio. De partners van Vitaal Vechtdal hebben al meer dan 10 jaar ervaring met de transitie van ziekte en zorg naar gezond en gedrag.  

  Met inwoners, werkgevers, onderwijspartners en de zorg werkt Vitaal Vechtdal aan een gezondheidsinfrastructuur. Hoe dan? Dat ervaar je in deze workshop! 

  Na afloop van de workshop heb je concrete handvatten om de beweging van zorg naar gezondheid in jouw organisatie of omgeving te maken. Programmamanager en transitie-expert Dieger ten Berge neemt je mee op reis naar het Vechtdal. Ga mee!  

  20240620overig,
 •  

  Aan het einde van de middag wordt het Blue Zone Festival feestelijk afgesloten.

  20240620algemeen,

Alle filters verwijderen (reset)

Terug naar boven