Voorwaarden Blue Zone Festival Award

1.) Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de ‘’Blue Zone Festival Award”, georganiseerd door Blue Zone Festival.

2.) In aanmerking komende deelnemers

 1. Personen die zich inschrijven, moeten op het moment van deelname ten minste 18 jaar oud zijn en de deelnemende organisaties vertegenwoordigen.
 2. Voor deelname komen diegenen in aanmerking, die tijdens de Inschrijfperiode aan de voorwaarden voldoen
 3. Een Deelnemer mag maximaal bij 2 inzendingen betrokken zijn.

3.) Deelnameperiode

 1. Inschrijfperiode voor de award is van woensdag 3 april t/m woensdag 15 mei 2023.

4.) Deelname resp. uitvoering van het Initiatief

 1. Het plan draagt bij aan het stimuleren van gezonde leefomgevingen in Nederland
 2. Iedereen kan inzenden. Zowel vanuit bewoners als professionals verwelkomen we inzendingen
 3. Je gaat ermee akkoord dat we de inhoud van het plan op onze websites en in de media delen
 4. Alleen de initiatieven en projecten die via het formulier op deze pagina zijn ingediend, doen mee

5.) Jury

 1. De jury zal haar taak onafhankelijk uitvoeren. Selectie van de genomineerden vindt plaats op basis van het gezamenlijke oordeel aan de hand van vier criteria: (1) creativiteit, (2) plan van aanpak, (3) stimulering gezonde leefomgevingen en (4) bijdrage aan de samenleving in brede zin.
 2. De jury bepaalt welke 6 deelnemers als genomineerde in aanmerking komen voor het winnen van de Blue Zone Festival Award

6.) Berichtgeving over prijzen, participatieverplichtingen van de winnaar, prijs en prijsuitkering, gebruikmaking van de prijs

 1. De twee maal drie genomineerden worden uitgenodigd voor het pre-event van het Blue Zone Festival op 19 juni
 2. Tijdens het pre-event is er ruimte voor de genomineerden om een pitch te houden van max. 7 minuten
 3. De winnaars worden tijdens het pre-event van het Blue Zone Festival op 19 juni bekendgemaakt
 4. Tijdens het Blue Zone Festival op 20 juni worden de twee maal drie genomineerden uitgenodigd voor een panelgesprek met de dagvoorzitter
 5. De winnaar mag de Award of onderdelen daarvan niet overdragen

7.) Gegevensbescherming

 1. Verplicht voor de deelname aan de Award zijn de opgave van persoonsgegevens, waarmee de Deelnemer tevens akkoord gaat met de voorwaarden van Award. De persoonsgegevens worden bovendien voor het informeren van de winnaars en voor het ter beschikking stellen van de Award en de uitvoering daarvan gebruikt.

8.) Overige

 1. Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden onuitvoerbaar wordt of is, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ongeldige/onuitvoerbare bepalingen dienen door de partijen met zulke bepalingen te worden vervangen die de opzet van de partijen het dichtste naderen.
 2. Alle vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de Award dienen uitsluitend te worden gericht aan de organisatie van het Blue Zone Festival
Terug naar boven